• Karta över Spetsbergens inland mellan Belsund och Storfjorden med Sveagruvans kolfält och hamnområde. : Enligt egna mätningar samt fotografier av O. v. Knorring vid Storfjorden 1899 och E. Lundström vid Kjellströms dal 1916. Kartans västligaste del enligt norska Spetsb.exp. 1911-14.
  • 38 (höjd) 65 (bredd) cm (bildyta)
  • 47 (höjd) 74 (bredd) cm (ark)
  • papper
  • Objektkategori: karta/atlas
  • Tillkomstinformation
  • 1918
  • Internt ID
  • 9225
Karta över Spetsbergens inland mellan Belsund och Storfjorden med Sveagruvans kolfält och hamnområde.
Copy and save this link for later use.
Orders will be possible in the future.
Login failure!