• Clariss. Linnaei M.D. methodus plantarum sexualis in sistemate naturae descripta
 • Alternativ titel
 • Carl von Linnés sexualsystem
 • Fysisk beskrivning
 • 49,5 (höjd) 43 (bredd) cm (ark)
 • 33 (höjd) 20,5 (bredd) cm (bildyta)
 • Bildyta = kopparplåtskant
 • kopparstick
 • papper
 • Objektkategori: tryck
 • Tillkomstinformation
 • 1736
 • Leiden
 • Anmärkningar
 • I Carl von Linnés "Genera plantarum" (Leiden, 1737) finns vanligen en plansch av Ehret visande sexualsystemet. Planschen utgavs även separat i en något annan version och större format året innan "Genera plantarum" publicerades. Kopparsticket är känt i ett fåtal exemplar. Namnen på de olika klasserna på kopparstickets högra del kan ha skrivits av Ehret själv. Ev. kan även koloreringen vara av Ehret.
 • Motivbeskrivning
 • Illustration till Linnés sexualsystem. Ståndare och pistiller enligt systemet 24 klasser.
 • Bibliografisk referens
 • Uggla, A. H., G. D. Ehrets växtplansch över sexualsystemet. Svenska Linnésällskapets årsskrift 1939, s. 108-113.
 • Förvärv
 • köp
 • Internt ID
 • 6651
Clariss. Linnaei M.D. methodus plantarum sexualis in sistemate naturae descripta
Copy and save this link for later use.
Orders will be possible in the future.
Login failure!